29/5/18

Αποκλειστική Ενημέρωση από τον Δήμο Μαρκοπούλου: Προς άμεση δημοσίευση, η Προκήρυξη και η Διενέργεια του Διαγωνισμού για το 2ο Λύκειο Μαρκοπούλου!


Αγαπητοί Συμπολίτες,
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σας ενημερώνει ότι η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου (Πόρτο Ράφτη)», ύψους Προϋπολογισμού 5.870.000 €, υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.  και σύμφωνα με αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Προσφορές τους, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018, ενώ η «Αποσφράγιση» των Προσφορών από την Επιτροπή, αναμένεται να γίνει στις 2 Ιουλίου 2018. Ο χρόνος περάτωσης του έργου, ορίζεται στις 730 ημέρες.
Υπενθυμίζουμε ότι το Έργο του 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου εντάχθηκε στη λίστα των πρώτων πανελλαδικά, άμεσων διενεργούμενων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοπράτησης των Κτηριακών Υποδομών Α.Ε., με το υπ’ Αρ. Πρωτ. 5170/12.4.2018 έγγραφο, των ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. προς το Υπουργείο Υποδομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου