26/1/17

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-1-2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 26-01-2017
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ         ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1247

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Καβασακάλη Γεώργιο
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Μπέη Λεωνίδα

ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο 
2. Σταμπέλο Θεοφάνη
3. Αδάμο Γεώργιο

Παρακαλείσθε, όπως την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:30 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
2) Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για ταχυδρομικό barcode, του Μηχανήματος Αλληλογραφίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
3) Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1ου τριμήνου 2017) για έλεγχο ΚΤΕΟ, των οχημάτων του Δήμου.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση διόρθωσης στην απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμόν 25/10.02.2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για e-pass, για κυκλοφορία οχημάτων στην Αττική Οδό. 
5) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Μαρκοπούλου την 08.02.2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της με αρ. καταχ. ΑΚ2340/5-12-2014 Αίτησης Ακύρωσης του Νικολάου Μπαιρακτάρη κατά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
6) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να προβεί στη σύνταξη Υπομνημάτων εγγράφων εξηγήσεων εκ μέρους του Δημάρχου και του αρμόδιου, για την Υπηρεσία Δόμησης, Αντιδημάρχου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στα πλαίσια διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης από την Πταισματοδίκη Κρωπίας.
7) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να προβεί στη σύνταξη Εξωδίκου εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, προς τους Μαρία Αηδονοπούλου, Άγγελο Τσουρανάκη και Νικόλαο – Αλέξανδρο Τσουρουνάκη, για τη λύση της από 26.01.2009 μίσθωσης, που αφορούσε την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. 
8) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να γνωμοδοτήσει επί της από 20.12.2016 αίτησης της Ξενογιάννη Καλλιόπης προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
9) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να γνωμοδοτήσει επί της από 11.03.2016 Εξώδικης Διαμαρτυρίας - Δήλωσης – Πρόσκλησης του Καρόλου – Κωνσταντίνου Βάγνερ προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
10) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να προβεί στη σύνταξη Υπομνημάτων εγγράφων εξηγήσεων, όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που ψήφισαν θετικά, στην με αριθμό 289/2011 απόφαση του Δ.Σ., στα πλαίσια διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης από την Πταισματοδίκη Κρωπίας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,


ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου